Bacaan Wirid Selepas Solat Dalam Rumi Lengkap

Wirid Lepas Solat

Selepas memberi salam usai sahaja menunaikan solat bacalah :

 1. Astaghfirullah (3kali)
 2. Astaghfirul lah hal a’zim allazi laa ila ha illa huwal hayyul qoyyum wa a tubu ilaih
 3. Allahumma ajirna minannar (3kali)
 4. Allah humma antas salam waminkassalam, wa ilaika ya u’dus salam, fahayyinaa robbana bissalam, wa adkhilnal jannata daros salam, tabarokta robbana wa ta ‘alaita, ya zal jalali wal ikrom.
 5. A uzubillahi minassyaithonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ‘alamin, arrahmanirrahim, maalikiyau middin, iyyakanakbudu wa iyya kanastain, ihdinassiro thol mustaqim, syiro thol lazina an amta ‘alaihim, ghairil magh dhubi ‘alaihim, waladdhooollin. Amiin.
 6. Wa ila hukum ilaahun waahidun, laa ilaha illa huwarrahmaanurrahim, allahulaa ilaa ha illa huwal hayyul qayyum, laa tak khuzuhu sinatuwwala naum, lahu ma fissamawaa tiwama fil ard, man zallazii yasyfa’u ‘indahu illaa bi iznih, yaklamu maa baina aidiihim wama kholfahum, walaa yuhiituna bi syai in min ‘ilmihi illaa bima syaa’, wa syi ’a kursiyyuhussamawaati wal ard, wa laa ya u dhuhu hifzhuhuma, wa huwal ‘a liyyul ‘azim.
 7. Syahidallahu annahu laa ilaa ha illaa huwa walmala ikatu wa ulul ‘ilmi qaiman biqist, laa ilaa ha illa huwal ‘azizul hakim. Innaddiina ‘indallahil islaam.
 8. Qulillaa humma malikal mulki tu’til mulka man tasaa’, watan zi ‘ul mulka mimman tasaa’, watu ‘izzu man tasaa’, wa tu zillu man tasaa’, bi ya dikal khair innaka ‘ala kulli syai’in qadiir. Tulijul laila finnahar, wa tuu lijunnaharra fillaili, watukh rijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasaa’ u bi ghairi hisab.
 9. Subhaanallah (33@100kali)
 10. Subhaanallah wabiham dihi
 11. Alhamdulillah (33@100kali)
 12. Alhamdulillahi rabbil ‘alamiina ‘ala kulli halin wa ni’mah
 13. Allahuakbar (34@100kali)
 14. Laa ilaa ha illallah wahdahu laa syaariikalah, lahul mulku wa lahulhamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir. Wala hawlawala quwwata illaa billaa hil ‘aliyyil ‘aaziim.
 15. Allahumma laa maani ‘a limaa ak thoi ta, wa laa muqtiya li maa mana’ta, wa laa radda li maa qo dhoi ta, wa laa yan fa ‘u zhal jaddi minkal jaddu.
 16. Allaa humma solli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulikannabiyyil umiyyi, wa ‘ala aalihi wasohbihi wasallam, kullama zakarokazzakiruuna, wa ghofala ‘an zikrikal ghofiluun, waro dhi yallaahu tabaroka wa ta ‘ala ‘an saadaatinaa ash haabi sayyidinaa rasuulillaahi ajma ‘in.
 17. Wa hasbunaallahu wa nikmal wakiil. Wa laa hawlawalaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azim.
 18. Astaghfirullah (3kali)
 19. Yaa latif fu yaa kafi, yaa hafizu yaa syafi, yaa latiifu yaa kafii, ya hafiizu yaa syaafi, allah, yaa latiifu yaa waafi, allah, ya kaariimu antallah
 20. Laa ilaa ha illallah (10kali)
 21. Laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah, kalimatu haqqun ‘alaihi nahya wa ‘alaina namut, wa ‘alaihaa wabihaa nub ‘asu insya allahu ta ‘ala minal aa miniina birohmatillahi wa karomihi.
 22. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Qulhuwallahu ahad, allahussomad, lam yaa lid walam yuulad, walam yaa qullahu qufuwan ahad (3kali)

Carian Berkaitan

Wirid lemgkap rumi, bacaan wirid rumi
Loading...

Tags: #doa #doa selepas solat fardu #menjadi imam #wirid #wirid dalam bahasa melayu #wirid selepas solat #wirid selepas solat dalam rumi

Tanda-tanda Kebaikan Bakal Anda Perolehi Jika Didatangi Kucing Jalanan
Kucing adalah seekor haiwan peliharaan yang manja dan lucu. Disamping ia juga seekor
Cara Melatih Anak Supaya Solat 5 Waktu
Untuk mengajarkan anak kecil solat memang amanah yang sukar. Apatah lagi untuk solat
10 Ciri-ciri Lelaki Yang Tidak Boleh Dijadikan Suami. Ini Fakta Perlu Wanita Ketahui!
Dalam konteks memilih pasangan yang akan membimbing dan bakal menjadi ketua keluarga, wanita
Adab Serta Perkara-perkara Sunat Dalam Membaca Al-Qur’an
Al-Qur’an sebagai Kitab Suci, Wahyu Ilahi, mempunyai adab-adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya.

Comments are closed.